Tento náhrobek je umístěn:

U staré cesty k zámku jsou dva sloupy anebo jeden?

Jedná se o část

Jakou barvu má žebřík?

Která písmenka ve slově „BOSKOVICENSIS“, jsou podstatně větší než ostatní?

Na které budově je tento nápis?

Která budova je na fotografii?

Jedná se o jednu a stejnou sochu?