Která budova je na fotografii?

Jedná se o jednu a stejnou sochu?