UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Nevíte, co s dítětem o prázdninách? Přihlaste ho na týdenní turnusy příměstských
táborů. Následující nabídka je pro všechny děti z Boskovic i blízkého okolí
/ i pro nečleny kroužků DDM /.
Budova DDM bude v průběhu táborů otevřena v době 6.30 – 15.00 hodin
Tábory jsou určeny všem dětem, které mají rády tajemství a dobrodružství, výlety,
koupání, různé hry, soutěže a hlavně legraci .

9. – 13.8. pro děti 1.tř. – 4.tř.
„Za tajemstvím skřítků a strašidýlek“
Cena: 450 Kč
Info Andrea Staňková

16. – 20. 8. pro děti 1.tř. – 4. tř.
„Kocourkov“
Cena tábora : 450 Kč
Info Alena Staňková

Uzávěrka přihlášek je 20. 6. 2010, info 516 452 006, 723201730, 723085849
nebo na www.ddmboskovice.cz