Povinnosti a práva účastníka zájmového kroužku pro školní rok 2021 - 2022

Nabídka zájmových kroužků 2021 -  2022

Jak se přihlásit?

Jak kroužek zaplatit?

Úplata a počet lekcí pro školní rok 2021 - 2022

Rozvrh kroužků 2021 - 2022

 

Plán příležitostných akcí 2021 - 2022