Jarní cena Města a DDM Boskovice v plavání

03.04.2014 13:24

 

V sobotu 29. března se z městských lázní ozývalo od rána veselé výskání dětí a rázné povely pořadatelů. Probíhal pátý ročník Jarní ceny města Boskovice v plavání.
 

Zpět

Všechny přivítala Mgr. Světlana Hrdličková: „Sešli jste se v hojném počtu, jsme rádi. A protože je Vás opravdu hodně, prosím rodiče, aby se dívali jen z horního ochozu. Nástupem rozhodčích zahajuji pátý ročník Jarní ceny města Boskovic, současně slavíme malé výročí 55 let našeho plaveckého oddílu. Zdravím mezi námi závodníky z Kuřimi, z Blanska, Hustopečí, Vranova, dva týmy z Brna, z Vyškova, Hodonína a samozřejmě i domácí. Máme zde moderní výpočetní techniku a snímací panely, v cíli je třeba rázný dotyk, aby se čas zaznamenal. Přeji všem, aby se dařilo a padaly rekordy.“
A pak se boje rozběhly naplno. I nejmenší děti se snažily ze všech sil, aby neudělaly svým oddílům ostudu. Nad vším dohlíželi rozhodčí a hlavní startér Jan Horák. Ze všech stran se ozývalo mohutné povzbuzování. Bojovná atmosféra připomínala skutečnou Olympiádu.
Akce trvala skoro pět hodin. Není divu, jen disciplín bylo 29, počet startujících 142 v kategoriích chlapci a dívky ročník narození 1999 – 2006.
A jak to celé dopadlo?
Na devátém posledním místě skončil tým Aqt-So Vranová, osmý KPS Vyškov, sedmý FK Brno, šestý PKK Brno, pátý PKK Kuřim, čtvrtý Kou Hustopeče. Na bedně, tedy třetí OSP Hodonín, druhou příčku obsadil domácí oddíl MiBo DDM Boskovice a pro celkové vítězství si přijeli závodníci a závodnice z nedalekého Blanska.
Mgr. Světlana Hrdličková se rozloučila: „Děkuji všem za účast, byli jste skvělí. Budeme rádi, když se zde příští rok zase setkáme.“
Pořadatel Plavecký oddíl DDM Boskovice děkuje partnerovi MěÚ Boskovice, jenž převzal nad akcí záštitu.

Luboš Sušil