Oslavy 20. výročí založení folklorního souboru Borověnka

19.04.2011 13:06

 

V sobotu 16. dubna oslavil dětský folklorní soubor Borověnka 20. výročí svého vzniku.

Děti si připravily pro své rodiče a příznivce folkloru pásma s názvy – „ Jarní pastva“, „Čištění studánek“, „Na pastvě“. Dům dětí a mládeže Boskovice děkuje za vstřícný přístup rodičům vystupujících dětí, účinkujícím za pěknou reprezentaci, za hudební doprovod Michaele Krejčířové, Aleně Stloukalové, Janu Patlokovi a Jáchymu Patlokovi, za přípravu části programu Jiřině Horákové a hlavně vedoucím souboru za nacvičení těchto vystoupení Aničce Faltýnkové, Aleně Stloukalové a Šárce Kubíčkové.

Andrea Staňková, DDM Boskovice

foto zde

Zpět