VIVAT LETŇÁK a KOŘENECKÉ SLAVNOSTI

20.06.2011 12:50

Poděkování

Ředitelství DDM Boskovice děkuje za reprezentaci zařízení dětem i vedoucím na celoměstské akci „VIVAT LETŇÁK“ a to: Petře Havlíčkové s Aerobicem, Lucce Kovářové s LDB crew, Aleně Stloukalové a Aničce Faltýnkové s Borověnkou, Randulově rodině s kapelou „Újezdští draci“, Hedvice Šudomové s Taneční školičkou, Kláře Kopecké s HIP – HOPem a Romanu Kadlecovi s Mimetikem.  

Dále děkuje folklórnímu souboru Borověnka za vystoupení na „Kořeneckých slavnostech“ a Cimbálové muzice Jana Opletala ze Křtin za hudební doprovod.

Hana Kučerová  DDM Boskovice

foto "VIVAT LETŇÁK" zde

Zpět