Prázdniny s DDM

14.02.2012 14:32

 

O prázdninách mohly děti trávit svůj volný čas s Domem dětí a mládeže. Ten pro děti z Boskovic, ale i z blízkého okolí, připravil o pololetních prázdninách volnou zábavu v herně, hry na počítačích a další soutěže. O jarních prázdninách DDM pořádal příměstský tábor s názvem „Tajemství talismanu" a děti celý týden pátraly po Golemovi a Kameni mudrců. V pátek, na konec prázdnin, Dům dětí pořádal Velký dětský karneval v sokolovně, kde nechybělo hodně zábavy. 

Kamil Ošlejšek

DDM Boskovice

Zpět