Přehlídka recitace a výrazného přednesu "Na křídlech poezie"

19.04.2011 12:59

 

Přehlídka recitace žáků ZŠ

29. 3. se konal v Zámeckém skleníku 6. ročník přehlídky recitace a výrazného přednesu žáků ZŠ Boskovice, který připravil Dům dětí a mládeže a Předmětová komise ČJ ZŠ, ve spolupráci s KZMB.

Prosluněným úterním odpolednem „Světem na křídlech poezie“ provedla přítomné Izabela Štěpánková. Na začátku akce se podařilo prolomit trému účinkujících vystoupením hostů, kterým byly položeny možná trošku záludné otázky, se kterými si bravurně poradili. Přehlídky se zúčastnilo 23 žáků, kteří byli rozděleni do 3 kategorií podle věku. Mezi jednotlivými kategoriemi zpestřili program svými vystoupeními členové zájmových útvarů DDM  Borověnka, Country a skotské tance, Hip-hop, Mimetic – skupina historického šermu.

Všem účinkujícím patří poděkování a uznání za předvedené výkony, za které si odnesli „Pamětní list“ a malé dárky, které věnovalo „Sdružení rodičů“ jednotlivých pracovišť ZŠ.

Ti, kdo se celé akce zúčastnili, si určitě pohladili duši příjemným kulturním zážitkem a odešli naplněni dobrou náladou a elánem do začínajícího jara.

 Alena Staňková, DDM Boskovice

foto zde

Zpět