Putování za poklady Boskovic

21.06.2018 09:14

Koncem května a v první čtvrtině měsíce června se uskutečnil cyklus vzdělávacích programů "Za poklady Boskovic" v rámci dlouhodobého projektu "Poznej své okolí", který připravilo Středisko volného času Boskovice.

Zpět

Historické téma programu se v letošním roce přímo nabízelo. Pár dní po slavnostním vysazení lípy ke 100. výročí vzniku Československa odstartoval již 28. ročník projektu. Program byl realizován ve spolupráci s Mgr. Zuzanou Jarůškovou, archeoložkou boskovického muzea, díky které se do programu dostala spousta cenných informací. Velké díky patří rodině Mensdorff-Pouilly a zaměstnancům MP holding a.s. za vstřícný přístup a umožnění vstupu do prostor zámku, zámecké zahrady a hradu. Žáci 1. a 2. tříd boskovických základních škol, pro které byl program připraven, se seznámili nejen s historií Boskovic, ale také s nálezy, které boskovickou historii dokladují. Jednotlivé třídy se vydaly na trasu vedoucí od budovy SVČ okolo radnice přes zámek a zámeckou zahradu až k hradu. Celé putování po trase provázel skřítek Archeáček. Na jednotlivých stanovištích seznámil děti zábavnou formou, pomocí kvízů, her a úkolů, s historií a archeologickými nálezy. Před hradem v písku si děti vyzkoušely, jaké je být archeologem. Čekal na ně nelehký úkol. Nalézt čtyřicet ukrytých předmětů ve vyznačeném prostoru. Do tohoto úkolu se pustily opravdu s vervou. Usměv na tvářích byl odměnou za vynaloženou práci. Z jejich reakcí usuzujeme, že program byl úspěšný. Na závěr nalezly poklad na hradě a vydaly se zpět do svých škol a tříd. Už teď se mohou děti a jejich učitelé těšit na příští ročník. A kam se vydáme? No to je tajemství, ale určitě si to společně užijeme.