Soutěž ke Dni země v DDM Boskovice 19. dubna 2012

27.04.2012 13:33

 

Místní dům dětí a mládeže v Boskovicích byl v uplynulý čtvrtek dějištěm dvou významných akcí. Hned po poledni se zde shromáždili žáci osmých a devátých tříd všech tří pracovišť zdejší základní školy, aby se utkali ve vědomostní soutěži připravené ke Dni Země.
 

Zpět

Štěbetání mladých přírodovědců přerušila zástupkyně ředitelky DDM Boskovice Alena Staňková: „Já Vás vítám v Domě dětí na dnešním městském kole soutěže ke Dni Země, kterou pro Vás ve čtvrtek 19. dubna připravila základní škola společně s DDM. K tomuto svátku byla vyhlášena i výtvarná soutěž, práce si ve volné chvíli před vyhlášením výsledků můžete zde v sále prohlédnout. Přeji Vám hodně úspěchů při zdolávání otázek a předávám slovo řediteli ZŠ RNDr. Vladimíru Ochmanskému.
„Dnes určitě budu mít radost, nejsou zde zástupci gymnázia, kteří nám vždy vypálili rybník, takže určitě jako základní škola vyhrajeme,“ zašpásoval a uvolnil atmosféru za všeobecného smíchu pan ředitel. „Včera byla akce na Masarykově náměstí určená dětem na prvním stupni, dnes je to na Vás. Máte před sebou dva okruhy otázek, první budou zeměpisné a ekologické, některé i trochu těžší. V praktické části to budete mít asi snazší. Vypracujte nejprve teoretické otázky a jak budete vyplňovat druhou část, my tu první zatím opravíme. Časový limit není. Po skončení hned celou soutěž vyhodnotíme, vyhlásíme výsledky, dostanete diplomy a drobné dárky.“
Otázky byly velmi zajímavé, nad některými odpověďmi se dalo srdečně zasmát. Jedna otázka zněla: Co je skleníkový efekt: 1 – Škodlivé plyny v ovzduší, 2 – Způsob rychlení zeleniny ve skleníku. Někteří „experti“ zatrhli druhou možnost. Jiní zase vymýšleli nové živočišné druhy, třeba „pulcoskokan“.
Slavnostní vyhlášení výsledků uvedl ředitel ZŠ RNDr. Vladimír Ochmanský: „Rozdíly ve znalostech jednotlivých družstev jsou zcela minimální, tomu odpovídá i bodové hodnocení. V teoretické části měla tři družstva 12 bodů, dvě družstva 13 a jedno 15 bodů. Tahle část nerozhodla. Mnohem důležitější byly otázky praktické, které nakonec stanovily celkové pořadí. Mezi třetím a šestým místem byl rozdíl pouhých dvou bodů, tak i poslední umístění není ostuda.“
„Maximální počet bodů byl 53, což podařilo jedinému družstvu,“ převzala štafetu slova zástupkyně ředitelky DDM paní Alena Staňková. „A nejméně 28 bodů. Na pátém místě skončilo družstvo 8.A Zelená, čtvrtá byla dvě družstva. 8.A Zelená, 8.D Slovákova. A teď medailová místa. Třetí s počtem 43 bodů je 9.D Sušilova, stříbrní byli s počtem 48 bodů žáci 9.E Slovákova. Konečně nejlepší a celkovým vítězem v letošním ročníku soutěže den Země byla 8.C Sušilova s 53 body. Nakonec to bylo i zábavné,“ pokračovala zástupkyně ředitelky DDM paní Alena Staňková. „Já moc děkuji panu řediteli ZŠ RNDr. Vladimíru Ochmanskému za spolupráci na přípravě, Vám všem přeji příjemné jarní dny. A pokud Vás čekají zkoušky na střední školy, ať Vám to všechno dobře dopadne,“ uzavřela první část čtvrtečního odpoledne zástupkyně ředitelky DDM paní Alena Staňková.
Ta mi ještě ve volné chvíli před zahájením další akce řekla: „Právě skončilo městské kolo ekologické soutěže ke Dni Země, kterou připravil DDM ve spolupráci se ZŠ Boskovice. Soutěž měla dvě části. V teoretické museli žáci prokázat i dost odborných znalostí a byla docela těžká. Praktická část byla oddechová zaměřená na poznávání přírody. Ovšem i zde se vyskytly záludné otázky, v nichž děti docela tápaly. Zúčastnilo se šest družstev. Dvě deváté třídy, čtyři osmé. O celkovém umístění rozhodla praktická část. Klání probíhá každý rok u příležitosti Dne Země a souběžně se koná i výtvarná soutěž. Zde bylo přihlášeno 28 prací, vyhodnocené jsou k vidění zde v sále. Nejúspěšnější díla jsou pak vystavena v prvním poschodí na chodbě celoročně.“
Ze Základní školy se dnes zúčastnil ředitel RNDr. Vladimír Ochmanský, ředitelka DDM Hana Kučerová, zástupkyně ředitelky DDM Alena Staňková, za pracoviště Slovákova učitel Mgr. Michal Gebel a za pracoviště Zelená učitelka Mgr. Jana Formánková. Soutěžící tvořila tříčlenná družstva dětí, celkem jich bylo 24. Všichni dostali drobné dárky věnované DDM a ZŠ. Akce není celostátní pořádáme ji sami na místní úrovni k připomenutí Dne Země. Vítězové tedy nikam nepostupují.
Luboš Sušil