Světem na křídlech poezie 2015 - jubilejní desátý ročník

24.03.2015 08:27

Desátý ročník přehlídky doprovázel skvělý výběr textů i bezchybný přednes

 

Zpět

Kino Panorama v Boskovicích vybavené moderní digitální technikou navštěvují především milovníci filmového žánru. Ve středu 18. března v odpoledních hodinách se pohodlné sedačky hlediště polstrované rudým sametem zaplnily dětmi, rodiči, učiteli a pracovníky místního Domu dětí a mládeže.
Ke Světovému dni poezie, jenž připadá na 21. března se tak trochu s předstihem konal jubilejní desátý ročník přehlídky mladých amatérských recitátorů pod názvem Světem na křídlech poezie.
Každoroční akci zahájila Izabela Štěpánková. Přivítala vzácné hosty. Ředitele školy RNDr. Vladimíra Ochmanského, statutární zástupkyni ředitele Mgr. Dagmar Oujezskou, zástupce ředitele Mgr. Zdeňka Žáčka a zasloužilou učitelku Mgr. Dobroslavu Kejíkovou.
Dále uvedla: „Desátý ročník přehlídky recitace a výrazového přednesu žáků Základní školy Boskovice připravil Dům dětí a mládeže a Předmětová komise českého jazyka ZŠ ve spolupráci s Kulturními zařízeními města. Dárečky věnovalo Sdružení rodičů jednotlivých pracovišť ZŠ a DDM.“
Izabela Štěpánková poté připomenula historii vzniku akce. U zrodu stála Mgr. Dobroslava Kejíková, Mgr. Svatava Klimková, Zdravé město, Odbor školství MěÚ a KZMB. Třetího března 1999 se první přehlídka tehdy jako soutěžní konala v Sokolovně a tím se započala krásná tradice. Později se od soutěžení upustilo, DDM přidal tanec a zpěv.
Jako první vystoupily děti z národopisného souboru Borověnka pod vedením Aleny Stloukalové s milým pásmem na lidové motivy Drahanské vrchoviny. A pak již nastal koncert mluveného slova přerušovaný mezi jednotlivými kategoriemi hudebními vstupy. Nejprve předvedli své umění nejmladší žáci, pak přinesla osvěžení za doprovodu kytary své sestry zpěvačka Martina Stloukalová, Hudebně dramatický kroužek pod vedením Kristýny Odehnalové zahrál půvabnou pohádku Jak pejsek a kočička pekli dort.
A opět se rozběhl maraton uměleckého přednesu tentokrát o něco starších dětí ve druhé kategorii. Zde exceloval Jiří Hájek. Pamatovat si tak dlouhý text a ještě jej skvěle přednést, klobouk dolů. Mája Klevetová přednesla povídku, s níž vyhrála Lysické sluníčko a obsadila druhé místo na okresní soutěži v Adamově, Kristýna Dvořáková vzpomenula sedmdesáté výročí osvobození Osvětimi básní Ivana Skály - Bačkůrky.
Před nejstarší kategorií zazpívala Romana Staňková titulní píseň z filmu Rebelka.
Na úplný závěr přehlídky se představil kroužek DDM Kytara k táboráku třemi písničkami, a duo zpěvaček za doprovodu kytary předneslo známou slovenskou V sieti ťa mám od Kristiny.
Důstojným zakončením desátého ročníku přehlídky mladých recitátorů byla malá oslava narozenin učitelky ZŠ Sušilova u lázní Mgr. Radky Ševčíkové.
Redaktorce Kroužku mladých reportérů DDM Elišce Jaškové svěřila čerstvé dojmy Mgr. Svatava Klimková: „Zažila jsem všechny ročníky. Zpočátku to byla soutěž. Protože si poezie zaslouží procítěné vnímání, je tato akce deset let jen jako přehlídka ve spolupráci s DDM. Dle mého názoru je to velmi příjemné předjarní odpoledne. Dnes měly děti skvělý výběr textů nejen současných autorů, ale často sáhnou i do „zlatého fondu“. Je vidět, že tématu básní rozumí. Všechny děti měly velmi pěknou výslovnost, úžasnou paměť. Jsem velmi vděčná, že jsme schopni něco takového zorganizovat. Je vidět, že se děti nebojí vybrat poetický text s vypovídací hodnotou a přednést jej před veřejností bez náznaku trémy, kterou ovšem měly všechny.“

Luboš Sušil