Světem na křídlech poezie

03.04.2012 14:08

 

 Plně digitalizované moderní stálé kino Panorama v Boskovicích navštěvují zejména milovníci stříbrného plátna. Občas tu probíhají i různé besedy, cestopisné přednášky a výstavy. Trochu jinak tomu bylo na přelomu tohoto týdne.
„Opět po roce jsme se zde sešli, abychom si poslechli krásné verše, nasáli klidnou atmosféru a přičichli k čerstvému vánku jara,“ těmito hřejivými slovy přivítala všechny milovníky poezie, tance a zpěvu studentka Izabela Štěpánková. „Vidím, že řady recitátorů se rok co rok rozšiřují. Je pro mě velkou ctí, že mohu provázet dnešním odpolednem. Proletíme mezi notovou osnovou, prokličkujeme akordy, uslyšíme hedvábné hlasy našich zpěvaček a nakonec přistaneme na venkově ve folklórním obětí. Je to už sedm let, kdy měla Okřídlená poezie premiéru a současně 150 let od smrti naší přední české spisovatelky paní Boženy Němcové.“
 

Zpět

Dům dětí a mládeže v Boskovicích společně s Kulturními zařízeními města a Komisí českého jazyka ZŠ připravil na středu 21. března sedmý ročník nádherné jarní akce „Světem na křídlech poezie“, konané tentokrát v důstojných prostorách kina Panorama a věnované především památce naší přední spisovatelky.
Setkání se zúčastnila řada vzácných hostů. Aby se atmosféra hned na začátku uvolnila, všichni dostali kromě přivítání několik záludných i zábavných otázek ze života spisovatelky. Jako první se octla v palbě vedoucí knihovny paní Miroslava Jurdičová. „Tak kdy se Božena Němcová narodila?“ „1820“, zněla její blesková odpověď. „A kdy zemřela?“ Paní Jurdičová neztratila duchapřítomnost: „Když má letos stopadesáté výročí, pak to musí být rok 1862.“ Sálem zazněl bouřlivý potlesk. Pak přišel na přetřes ředitel KZMB PaedDr. Oldřich Kovář. Ten na začátku situaci otočil s vlastní otázkou: „Kde stála a teď je bronzová socha Boženy Němcové?“ První část, že byla v Panském dvoře, všichni věděli, s druhou pomohl: „Nyní je uložená ve firmě pana Radka Řehoře a počítáme s ní v rámci projektu nové městské knihovny.“ Zvídavým otázkám neunikli ani další pozvaní. Ředitel základní školy RNDr. Vladimír Ochmanský prozradil, že socha Boženy Němcové bude možná stát v parčíku před školou Sušilova u lázní. Statutární zástupkyně Mgr. Dagmar Oujezská pochválila účinkující: „Jako matematik zase obdivuji, že jste schopni se takto něco naučit a na veřejnosti vystoupit.“ Pak se ještě představili a otázkám neunikli zástupci ředitele Mgr. Zdeněk Žáček, Mgr. Martin Staněk, ten prozradil zajímavou perličku: „Syn Boženy Němcové Karel byl zahradníkem na zámku zde v blízkém Rájci Jestřebí.“ Mgr. Blanka Bohatcová: „Uzavírám kolo gratulantů a jsem ráda, že se můžeme slavnosti zúčastnit.“ Bývalá učitelka Mgr. Eliška Pokorná jako vždy na moji adresu neopomenula poznamenat: „Nefotografuj nás staré babky.“ Pak dodala všem: „Božena Němcová byla neobyčejně statečná žena, ve svém mládí stěží ovládala češtinu, žila v německém prostředí. Postupně se vžila do Českého jazyka a zanechala nám literární poklady. Stala se z ní emancipovaná a vzdělaní žena navzdory tehdejším zvyklostem. Měli bychom si jí vážit, protože předurčila život dalším generacím žen. Aby nemlčely, byly své a aby se vzdělávaly.“ Mgr. Libuše Baďurová: „Jako češtinářka si vážím pozvání. V předsálí jsem všem připravila výtvarnou výstavu z několika pastelů pod názvem Motýlí žena. Jsem spoluzakladatelka této recitační akce Na motýlích křídlech, proto tahle tématická prezentace.“
A pak se již nesoutěžní přehlídka rozjela naplno. „Prosím potlesk pro Borověnku,“ Zaznělo z úst moderátorky Izabely Štěpánkové a na pódium se vyhrnuli naši nejmenší z kroužku písní a tanců DDM. Pod vedením Aleny Stloukalové a Anny Faltýnkové si děti nastudovaly a předvedly jarní pásmo ze života starobylé vesnice. Program poté pokračoval vystoupením žáků všech pracovišť základní školy. Pořad byl pestrý, nejvíce byla zastoupena recitace. Tu střídal zpěv, tanec, karaoke, hra na kytaru k táboráku. Všichni se snažili ze všech sil a jednotlivá čísla byla odměněna bouřlivým potleskem publika. Z pódia sršel humor a hlavně ti starší předvedli špičkové výkony. Kamila Hrnčířová zaujala písní Amor, za jejíž provedení by se nemusela stydět ani přední zpěvačka středního proudu populární hudby Lucie Bílá. Též Martina Holková s polskou písní Modelka zpěvačky Ewy Farne se moc líbila. „Jak uslyšíte, Ewě už tahle dívčina šlape na paty,“ dodala se smíchem Izabela Štěpánková.
„Než se úplně rozejdeme, chci poděkovat Sdružení rodičů a přátel školy a také Kulturním zařízením Boskovic. Právě díky nimž jsme tady. Ještě jednou Vám moc děkuji, byli jste skvělé publikum. Příští rok nashledanou a zopakujte si literaturu,“ zakončila humorně letošní ročník této skvělé akce Izabela Štěpánková.
Na závěr si ještě všichni prohlédli malou výstavku obrázků „Motýlí žena“ v předsálí a plni dojmů se rozcházeli ke svým domovům. Mnohým navíc zůstanou na památku vlastnoručně pořízené fotografie.
Celá přehlídka se vyznačovala vysokou úrovní a ukázala, že i dnes jsou děti nezkažené počítačovými hrami a násilím v televizi. Díky učitelům ZŠ mají stále zájem o literaturu, hudbu a vlastní tvorbu, se kterou se nestydí přestoupit před veřejnost. Též pracovníci DDM mají nemalou zásluhu, mládež vedou k práci v mnoha zajímavých kroužcích, kde mohou děti rozvíjet své všestranné schopnosti a pak se třeba i díky skvělé akci „Světem a křídlech poezie“ všem ukázat. Prezentují zde nejen sebe, ale i záslužnou práci učitelů a vedoucích.
Těšíme se na příští ročník.
Luboš Sušil