BOHATEC JOSEF, 1999      
6      100 Z muži -1998-1999 01:35.10 1. 156
14   100 VZ muži- 1998 -199 01:29.50 7. 143
DAVID JAKUB, 2000      
5   50 Z muži- 2000.... 44.90 1. 148
9   50 P muži- 2000... 53.90 3. 122
13  50 VZ muži - 2000.... 41.00 3. 140
DRAŽIL PETR, 1998      
2  100 M  muži - 1998 - 1999 01.43.10 3. 118
6  100 Z muži - 1998 - 1999 01:35.50 3. 154
14 100 VZ muži - 1998 - 1999 01.22.50 3. 182
PARÁK JAN ,1991      
10   100 P muži - .....1995 01:14.80 2. 471
14   100 VZ muži - ....1995 01:04.90 4. 375
POŘÍZEK RADOMÍR ,1995      
6   100 Z muži -....1995 01:11.20 1. 371
14   100 VZ muži -....1995 01:05.00 5. 373
PŘIBYL VOJTA, 2000      
1   50 M muži - 2000.... 53.10 2. 81
9   50 P muži - 2000... 49.90 1. 153
13  50 VZ muži - 2000... 43.80 7. 115
HORŇOVÁ ADRIANA, 2000      
3   50 M ženy - 2000.... 55.60 3. 102
11  50 P ženy - 2000... 56.40 7. 155
15  50 VZ ženy - 2000... 46.10 6. 144
HOŠKOVÁ JUSTINA, 2000      
3   50 M ženy - 2000... 50.20 2. 139
7   50 Z ženy - 2000... 45.90 1. 209
HUSOVSKÁ ANDREA, 2000      
3  50 M ženy - 2000... 42.60 1. 227
11  50 P ženy - 2000... 47.50 1. 259
15  50 VZ ženy - 2000... 38.30 1. 252
PŘIBYLOVÁ ANNA,1998      
8   100 Z ženy - 1998- 1999 01:41.60 6. 189
12  100 P ženy -1998- 1999 01.57.00 12. 175
16  100 VZ ženy -1998 -1999 01:49.60 14. 112
 ŠARÁŘOVÁ ADÉLA, 1998      
 8   100 Z ženy - 1998 - 1999  01:40.10  5.  197
12  100 P ženy - 1998-1999   01:37.90  4.  299
 16  100 VZ ženy 1998-1999  01:36.70  10.  163
 ŠTOUDKOVÁ JULIE,1998      
 8   100 Z ženy 1998-1999 01:55.80   11.  127
 12  100 P ženy - 1998-1999  01:56.40  10.  178
 16  100 VZ ženy - 1998-1999  01:38.60  11.  154
 TLAMKOVÁ ANNA, 1997      
 4   100 M ženy - 1996-1997  01:18.90  2.  380
8   100 Z ženy - 1996-1997   01:18.80  2.  405
 16  100 VZ ženy- 1996-1997  01:04.60  1.  546
 VAŇKOVÁ ELIŠKA,1998      
 4  100 M ženy - 1998-1999  01:46.40  3.  155
 8   100 Z ženy- 1998-1999  01:53.30  9.  136
 16  100 VZ ženy - 1998-1999  01:33.00 9.   183
 VORLOVÁ ZUZANA,2001      
 11  50 P ženy - 2000....  52.40  3.  193
 15  50 VZ ženy - 2000...  46.60  7.  140
 VYBÍHALOVÁ IZABELA, 2000      
 7   50 Z ženy - 2000....  52.50  4.  140
11  50 P ženy - 2000....  49.30  2.  231 
 15  50 VZ ženy - 2000....  44.80  4.  157
 KOHOUTKOVÁ DANIELA,1991      
 12  100 P ženy -.....1995  01:42.00 2.   264
 POŘÍZEK JAN,1997      
 6   100 Z muži -1996-1997  01:19.30 2.  268
 14 100 VZ muži 1996-1997  01:16.20  8.  232
 KEJÍK VIKTOR,1997      
2   100 M muži - 1996-1997  01:27.80  4.  191
6   100 Z muži - 1996-1997   01:23.40  3.  231
 10  100 P muži - 1996 - 1997  01:26.00  2.  310