Archiv článků

Malí rybáři opět v činnosti…

19.04.2024 15:08
Ve středu 17. 4. 2024 jsme šli v rámci rybářského kroužku sázet nové stromky kolem rybníku v Pilském údolí.

My vodě, voda nám…

18.04.2024 14:11
Vedoucí rybářských kroužků se rozhodli spolu s dětmi a s některými jejich rodiči, že něco udělají pro vodu a její okolí.  

Středisko volného času v Boskovicích připravilo v měsíci červnu pro žáky 1. a 2. tříd ZŠ Boskovice vzdělávací program „Vzhůru do provozu“.

27.06.2023 10:03
 V rámci půldenního putování se děti seznamovaly formou her a plnění úkolů s pravidly bezpečného silničního provozu. V cíli trasy, na dopravním hřišti MŠ Lidická, si děti vyzkoušely prakticky svoje vědomosti. Poděkování patří MŠ Boskovice za umožnění vstupu na dopravní hřiště a...

SVČ slavilo 60 let

04.06.2019 10:37
V neděli 2. 6. 2019 od 14.00 hod. pořádalo Středisko volného času Boskovice Den otevřených dveří.

Světem na křídlech poezie

02.04.2019 14:07
SVČ Boskovice připravilo na čtvrtek 28. 3. 2019 do kina Panorama přehlídku recitací a výrazného přednesu žáků ZŠ a Gymnázia Boskovice.

Velký dětský karneval uzavřel letošní dětské karnevaly

07.03.2019 07:30
V pátek 1.3.2019 od 15.30 hod. se v sále Sokolovny Boskovice konal Velký dětský karneval.

Hry a zábava našich předků

05.11.2018 17:24
Do oslav vzniku ČSR se zapojily i děti a rodiče ve Středisku volného času. Stalose tak v pátek 26. 10. 2018, kdy si účastníci v prostorách Střediskavolného času vyzkoušeli hry našich babiček a dědečků.

Putování za poklady Boskovic

21.06.2018 09:14
Koncem května a v první čtvrtině měsíce června se uskutečnil cyklus vzdělávacích programů "Za poklady Boskovic" v rámci dlouhodobého projektu "Poznej své okolí", který připravilo Středisko volného času Boskovice.

Karneval na ledě

09.03.2018 09:46
Ve čtvrtek 22. února se na místním zimním stadionu sešli milovníci bruslení. 

Karneval se Šášou Viktorem

20.02.2018 12:23
Na závěr jarních prázdnin 9. února připravilo SVČ Boskovice ve spolupráci s TJ Sokol a KZMB „Velký dětský karneval“.